Summa pedagogica

23,89  (180,00 kn)

Kategorija:

Opis

Podnaslov: Inkluzivno obrazovanje učenika s razvojnim teškoćama
Autorica: dr. sc. Zora Zuckerman
Opseg: 298 stranica
Format: 16,5 x 22,5 cm
Uvez: meki

Ova znanstvena monografija nudi širok i znanstveno utemeljen pogled na psihofizičke ra-zvojne teškoće djece i mladih, i njihovu inkluziju u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Jasno se uočava da je sadržaj napisao stručnjak koji dobro poznaje ovu problematiku i koji s mjerom navodi suvremene teorijske spoznaje i primjere iz prakse. Djelo je napisano su-stavno i pregledno, s temama koje do sada nisu obrađivane u ovakvom obliku – teorijski razrađene teme popraćene su primjerima iz svakodnevnog života i iz praktičnog iskustva autorice. Riječ je o izvornom i originalnom znanstvenom djelu napisanom s namjerom da se odgajatelji, učitelji, pedagozi, defektolozi, liječnici i stručnjaci srodnih profesija, koji seu praksi bave djecom i mladima s psihofizičkim razvojnim teškoćama, upoznaju s peda-gogijom i metodikom rada odgojno-obrazovne inkluzije ove populacije. Čitatelj dobiva jasan uvid u složenu problematiku inkluzivnog obrazovanja djece s teškoćama u razvoju, etiologiju i prevalenciju oblika teškoća, zakonsku regulativu, detekciju i dijagnostiku, edu­kativni i terapijski pristup. Posebna vrijednost djela jest pristup inkluziji sukladno etičkom kodeksu prosvjete. Sadržaj je proširen suvremenim spoznajama o Pet-terapiji, Hypo-tera­piji, pedagoškoj komunikaciji i drugim specifičnostima inkluzivnog odgoja i obrazovanja. Knjiga sadrži brojne ilustracije i tablice. Autorica citira 210 autora iz zemlje i svijeta. U poglavlju „Inkluzija i zajednica“ autorica razmatra različite aspekte mobilnosti invalidnih osoba, važnost ekološke edukacije i socijalne podrške te odgovornost društvene zajednice, pozivajući se pritom na međunarodnu i domaću zakonsku regulativu. Prilaže se opsežan pojmovnik, literatura i kazalo autora.

Kako se radi o interdisciplinarnom pristupu stručnjaka različitih profila, knjiga nudi različite metodičke pristupe i strategije, obrazlažući suvremene inovacije u radu i svako-dnevne probleme u praksi. Sadržaj je prikazan tako da potiče čitatelje na kritičko mišljenje i širok pristup ovoj složenoj problematici.

Inkluzija, prepoznata kao teorija „jednakih šansi“ za svu djecu, središnja je tema ovoga djela. Unatoč optimizmu, nisu izostavljeni brojni problemi djece s teškoćama i njihovih roditelja. U dobro osmišljenoj prezentaciji sadržaja isprepliću se medicinske (biološke), pedagoško-psihološke i socijalno-ekonomske paradigme inkluzivnog pristupa unutar ra­zličitih socijalnih miljea. Ponuđeni programi i metode rada usmjereni su na unaprjeđenje edukativnih i socijalnih kompetencija učenika s teškoćama. U kontekstu niza obrazovnih i životnih situacija preferira se individualizirani odgojno-obrazovni program. U središtu stručnog rada jest kreativan učitelj ili nastavnik kao pedagoški programer i dijelom terape­ut. No, najveća vrijednost ove monografije jest svima razumljiv jezik kojim je napisana, s mnoštvom konkretnih primjera i stručnih postupaka, u kojima se duboko prožimaju emo­cije, duhovnost i životni optimizam.

O autorici

zora-zuckermanProf. dr. sc. Zora Zuckerman, redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Zadru, rođena je u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu za defektologiju 1972. godine u Zagrebu, magistarski rad obranila je 1981., a doktorsku disertaciju 1987. na Odsjeku za psihologiju i pedagogiju Filozofskog fakulteta u
Sarajevu. Profesionalnu karijeru započela je u specijalnoj školi kao profesor defektolog. Neposredno s učenicima s psihofizičkim razvojnim teškoćama radila je18 godina. Obnašala je dužnost generalnog direktora Centra za obrazovanje djece i mladih s posebnim potrebama u Sarajevu (Bosna i Hercegovina).

Na Sveučilištu u Zadru zaposlila se se 1988. Nositeljica je više kolegija i šefica Katedre za obiteljsku i posebne pedagogije. Objavila je više od stotinu trideset znanstvenih i stručnih radova, više od 60 znanstvenih rasprava i 15 knjiga, udžbenik za specijalne škole, sveučilišni udžbenik za metodiku i više
recenziranih priručnika za studente. Aktivno je sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima i bila nositelj dvadeset znanstvenih projekata, od kojih je četiri financiralo Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske. Godine 2013. dobila je pozitivne međunarodne recenzije za projekt izvrsnosti na temu iz područja inkluzije u turizmu invalidnih osoba. Jedan je od troje osnivača terapijske udruge Vihor (Zemunik pokraj Zadra) za terapiju invalidnih osoba uz pomoć konja.

Napisala je slikovnicu o djeci s psihofizičkim razvojnim teškoćama Prijatelj je sreća najveća, s metodičkim dodatkom za odgajatelje i učitelje, te Metodički praktikum za rad odgajatelja i učitelja u inkluzivnom obrazovanju djece s teškoćama u razvoju. Specijalizirala je 2001. i 2010. u Parizu, ovo drugo u sklopu projekta ERASMUS – mobilnost sveučilišnih nastavnika. Izvan nastavnog rada posvećuje veliku pozornost Pet-terapiji zalažući se za njezinu primjenu u inkluzivnom odgoju i obrazovanju djece s teškoćama kao terapijsko-rehabilitacijskog postupka u sustavu financiranja HZZO-a. Poznata je po zauzimanju za uvođenje alternativnih smjerova u moderni studij odgojnih znanosti.

Recenzije

Još nema recenzija.

Budi prvi koji će recenzirati “Summa pedagogica”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)