Naručivanje knjiga internetom ili e-mailom (naklada@naklada-benedikta.hr):

  1. Za narudžbu do 100 kn poštarinu plaća naručitelj/kupac
  2. Za narudžbu od 101 do 300 kn poštarinu plaća Naklada Benedikta
  3. Za narudžbu veću od 300 kn poštarinu plaća Naklada Benedikta te kupac ima 10% popusta.