Naručivanje knjiga internetom ili e-mailom (naklada@naklada-benedikta.hr) ili telefonom:

  1. Za narudžbu do 200,00 kn poštarinu plaća naručitelj/kupac;
  2. Za narudžbu od 201 do 500,00 kn poštarinu plaća Naklada Benedikta;
  3. Za narudžbu veću od 500,00 kn poštarinu plaća Naklada Benedikta te kupac ima 10% popusta.